De commissie en onze Amicale

Onze voltallige commissie in 2007

comite3_45k

Amicale du 13 W. MSL
139 D, Avenue du Roi Albert, Boite 303
5300 Andenne
Tel ☎️ : 0474 93 16 69

Beste,

U hebt op een bepaald moment in uw carrière tot de raketeenheden van de luchtmacht behoord, hetzij als officier, onderofficier, vrijwilliger of soldaat. 13 Wing was zo'n eenheid. Het werd ontbonden in 1990. In 1989 werd een 13 Wing Alumni Association opgericht. Deze vriendschappelijke wedstrijd heeft tot doel de vriendschapsbanden te versterken tussen mensen die deel hebben uitgemaakt van deze eenheden, ongeacht het squadron of de dienst waartoe ze behoorden, haar leden te helpen door middel van sociale, culturele of documentaire activiteiten, haar leden alle nuttige en up-to-date informatie die van invloed kan zijn op hun dagelijks leven. De Amicale heeft effectieve leden (loopbaanmilitairen die deel hebben uitgemaakt van de 13 Wing) en sympathiserende leden (iedereen die belang heeft bij dit orgaan). De Amicale, die momenteel een honderdtal leden telt, wordt bestuurd door een bureau en een gemeentebestuur.

Sinds 1989 hebben de oudsten van 13 twee keer per jaar, in het kader van de Amicale, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor een maaltijd en soms voor een andere activiteit georganiseerd in het kader van deze dag.(bezoek, ...) Elk lid van de Amicale is vrij om al dan niet deel te nemen aan deze activiteiten. Deze reünies zijn voor sommigen slechts een gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en samen iets te drinken.
De Amicale geeft ook tweemaal per jaar een tijdschrift uit, gericht aan alle leden met een goede reputatie. Het bedrag van deze laatste is vanaf 2022 vastgelegd op € 12. Tijdens de jaarlijks georganiseerde festiviteiten wordt dit bedrag grotendeels terugbetaald aan leden en echtgenoten in de vorm van een korting op de deelnameprijs.

Wij zijn van mening dat onze publiciteit wordt gemaakt door degenen die al hebben deelgenomen aan onze verschillende activiteiten. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met een van de 13 oudsten die deel uitmaakt van de vriendschappelijke groep en die in uw eenheid of in uw regio zit. Vraag hem wat hij ervan vindt, en als je er zin in hebt, doe dan mee door je bijdrage te betalen aan de Amicale du 13 Wing - Rue de Loverval 339 te 6200 Chatelet. - IBAN: BE16 7805 9133 7574 - BIC: GKCCBEBB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaresse, mevrouw Catherine Dubois, hierboven vermeld.

J.M. DE BLENDE
President