Het woord van de president 2022

president Beste leden,

De Covid lijkt achter de rug, maar laten we toch voorzichtig zijn want de geluiden van ziekenhuisgangen vervagen niet. De geluiden van laarzen in verschillende delen van de wereld zijn ook aanwezig. Oekraïne, de vele stijgingen van de prijzen van het dagelijks leven, energierekeningen zijn het onderwerp van veel discussie en al onze zorgen. En het zijn niet de verklaringen van onze heersers en hun mooie beloften, die soms lang op zich laten wachten, die deze situatie zullen veranderen.

We hebben elkaar in 2022 twee keer kunnen ontmoeten. Een keer in Perwez, op 15 mei, en de tweede keer in Beauvechain in september. Ons bezoek aan Beauvechain was een succes. Na de eerste organisatorische moeilijkheden vanwege de beperking van het aantal deelnemers, stonden we met zo'n 33 mensen aan de ingang van de Base. Alle bezoekers waren onder de indruk van de briefing en het bezoek aan de onderhoudswerkplaatsen.

Het bezoek aan het Golden Falcon Museum leverde een zonnige middag op. Zoveel herinneringen voor sommigen van ons toen we vliegtuigen zagen die we kenden toen we begonnen bij de luchtmacht, waarmee we vlogen op weg naar Kreta. Zoveel emoties te vinden in het museum de pilotenhelm van Jean Cuignet, voormalig squadroncommandant en voormalig lid van de Amicale. Voor degenen die niet de gelegenheid hebben gehad om ons te vergezellen, kunnen we u alleen maar aanraden om terug te keren om dit prachtige kleine museum te zien. De nodige informatie is beschikbaar op de website https://1winghistoricalcentre.be. Het comité van onze Amicale is uitgebreid met een nieuw lid, de heer Jérôme Taminiaux, informaticus van beroep en bouwer van internetsites, die ermee heeft ingestemd om voor de onze te zorgen en heeft voorgesteld de verouderde structuur te moderniseren. Je hebt het genoegen om er doorheen te bladeren. Deze site vervangt de site die destijds is gemaakt door Dany Rossion, die we blijven bedanken voor dit gelukkige initiatief. Laat ons uw opmerkingen weten.

Wat het tijdschrift van de Amicale betreft, hopen we nog kandidaten te hebben om het schrijven van de krant over te nemen. Liefhebbers bellen. En aarzel in de tussentijd niet om ons uw artikelen te sturen. Mochten wij voor de toekomst nog ideeën in onze boxen hebben, aarzel dan niet om uw wensen aan ons door te geven. Tegenwoordig praten we meer en meer over samenwerkingsactiviteiten, helpen ons deze bijeenkomsten voor te bereiden door ons uw ideeën, documentatie, een internetadres, enz. te sturen. Aarzel niet om ons uw artikelen ter beoordeling te sturen en ons op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen of email. Tot ziens.

Uw voorzitter
Jean-Marie DE BLENDE

montage_nike